• " Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan, Masing-Masing Rahayu Sapapanjangna, Ulah Aya Kebengkahan Jeung Sadayana "

    " Ogé Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana, Kaagunganana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina, Ngauban Ka Sadaya Rakyatna Dipaparin Karaharjaan, Kajembaran, Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dlohir Bathin. "

    -----------

    “Semoga Ada Dalam Kebahagiaan, Dikaruniai Allah Subhanahu Wata’ala Kebahagiaan Yang Kekal Dan Abadi Dan Semoga Tak Akan Timbul Keretakan Dalam Lingkungan Kita Sekalian.

    Pun Pula Semoga Pimpinan Negara Bertambah Kemuliaan Dan Keagungannya Supaya Dapat Melindungi Dan Membimbing Seluruh Rakyat Dalam Keadaan Aman, Adil Dan Makmur Dhahir Maupun Bathin.